Wednesday, 22 October 2014

I.Q.RaC; Sebuah Refleksi Ringkas

Bismillahirrahmanirrahim..

IQRAC DAN GAGASAN IDEA ASALNYA
Saya meyakini bahawa sejarah iqrac bukanlah sesuatu yang asing buat rakan-rakan seperjuangan. Sebuah gagasan idea asalnya daripada sosok figura penting tanah air, Y. Bhg. Prof Madya Dr. Sidek Baba selaku Ahli Lembaga Pengarah Darul Quran dan Timbalan Rektor ( Hal Ehwal Pelajar dan Disiplin) pada ketika itu. Beliau telah membentang satu kertas kerja bertajuk “ Perancangan Masa Depan Program Akadmik Darul Quran” di dalam sebuah majlis Muzakarah Masa Depan Darul Quran yang dianjurkan oleh JAKIM di Awana Golf & Country Resort, Genting Highlands, Pahang Darul Makmur pada 21-22 Februari 2000. Di dalam kertas kerjanya Beliau telah mencadangkan supaya sebuah pengajian yang berorientasikan sains dan hafazan Al-Quran dapat disepadukan dengan dua objektif utama  1) Mensepadukan ilmu (duniawi dan ukhrawi) untuk melahirkan golongan profesional yang hafiz, mahir lagi berketerampilan selaras dengan keperluan ummah dan Negara .2) Menyediakan asas penjanaan ke arah melahirkan cendiakawan yang berkemampuan mengembalikan tradisi zaman kegemilangan keilmuan Islam. Justeru pada tahun 2000, seramai 7 orang pelajar menjadi generasi pertama bergelar pelajar pensijilan tahfiz Darul quran. Setelah saban tahun, bilangan pelajar iqrac makin meningkat sejajar dengan tuntutan kementrian pendidikan ketika itu yang menetapkan polisi agar bilangan pelajar mesti bertambah dari tahun ke tahu bagi semua institusi pendidikan baik kerajaan mahupun swasta. 


IQRAC DAN KUALITI AWALAN

Sekiranya kita perhalusi bagaimana generasi awal iqrac atau zaman sebelum proses ‘pencerahan’ berlaku, mereka adalah sebuah generasi unggul yang kualiti hafazannya adalah meyakinkan dan menakjubkan (saya tidak menafikan terdapat juga dikalangan mereka yang kurang cemerlang). Argumen saya ini bukan bersifat ‘buta’ begitu sahaja. Saya berani mengatakan begini adalah kerana saya sendiri mempunyai beberapa kenalan yang merupakan generasi awal iqrac yang sangat dihormati. Ahli iqrac dulu terkenal dengan julukan ‘ahlul masjid’ atau masjid itu memang seakan-akan rumah mereka, dalam erti kata yang lebih mudah, siang dan malam hari kebanyakan ahli iqrac adalah di masjid semata-mata bagi mencari modal dan juga mengulang hafalan. Mereka pada ketika itu, selihatnya mereka begitu serius menghafal dan fokus utama adalah memantapkan kualiti hafazan, kerana meraka beranggapan setahun setengan adalah waktu yang sangat singkat untuk menjadi ‘kismis’ (kismis adalah hasil dari anggur yang matang) atau masyi. Ketika berbicara dengan mereka saya menimbulkan satu persoalan, bagaimana mereka mampu teguh berada di masjid (mungkin juga tidak semua tapi pastinya lebih ramai berbanding kita hari ini) dan hanya keluar semata-mata untuk makan, mandi dan tidur sahaja? Mereka menjawab, “kami waktu itu tidak terlalu sibuk dengan program seperti kalian sekarang”. Orientasi gerak kerja perwakilan iqrac ketika itu (ini pendapat saya) mungkin sekitar menjaga kebajikan dan hal ehwal pelajar sahaja bukannya merencana program berskala besar (mereka meletakkan focus pada program skala kecila-tetapi istiqomah) yang akan memakan waktu yang banyak kearah merencanakannya. Adapun begitu, tidaklah bermaksud saya ingin mengkritik dan menafikan peranan dan kewajaran (akan di bahaskan selepas ini) segala program-program yang telah dilakukan oleh generasi hari. Namun, suatu yang perlu diinsafi oleh generasi seterusnya tentang hal ini.


IQRAC DAN PASCA ‘PENCERAHAN’

Suka saya memulakan analisa ini dengan memberikan sedikit penafsiran tentang apa yang cuna dimaksudkan dengan ‘pencerahan’ sejak awal tadi. Saya berpendapat, terdapat satu titik di dalam sejarah perkembangan iqrac semenjak dari awal penubuhannya sehingga ke hari ini di mana generasi iqrac mengalami perubahan titik fokus, yakni fokus dari penumpuan seratus persen (atau sedikit kurang tetapi tetap satu fokus yang besar) kepada hafalan Al-Quran kepada tuntutan untuk melaksanakan beberapa program disebabkan mashlahah yang mendesak.melakukan (program skala besar). Iqrac melihat kerelevenan untuk melaksanakan program sebegini sebagai satu tuntutan kepada proses islah dalam kalangan ahli sem sendiri. Rata-rata program yang dijalankan adalah berunsurkan tarbiyah’ tsaqofah, dakwah dan kerohanian sesuai dengan tuntutan ajaran Islam itu sendiri. Program-program yang direncanakan ini amatlah penting kepada iqrac pasca ‘pencerahan’ sekiranya kita melihat dari konteks mereka ini punya lebihan waktu yang dimiliki oleh hampir keseluruhan pelajar iqrac, disebabkan rata-rata dalam kalangan mereka sudah mampu mencari modal dalam waktu yang singkat. Kita mendapati sekiranya waktu-waktu lapang ini tidak diisi dengan program sedimikian, maka pelajar iqrac yang sememangnya rendah kesedaran diri akan aspek islah, dakwah dan tarbiyyah ini akan mengisi waktu lapang mereka dengan perkara yang sia-sia lagi tidak mendatangkan faedah seperti bermain game secra berlebihan, tidur yang juga berlebihan, outing tanpa halatuju dan sebagainya. Justeru adalah mendesak untuk diadakan program skala besar ini bertujuan mengelakkan dari waktu yang tersisa dihabiskan begitu sahaja tanpa diisi dengan hal yang bermanfaat. Walaubagaimanapun, saya tidak menafikan program yang dijalankan kadang-kadang kurang mendapat sambutan dari ahli sem sendiri. Saya kira ini juga suatu perkara yang perlu kita insafi.


IQRAC DAN GERAK KERJA SERTA POLEMIK IKHTILAT

Apabila perubahan fokus ini berlaku dalam kalangan rakyat iqrac sendiri, yakni dari menumpukan sepenuh masa kepada hafalan (suatu pandangan yang saya tidak dapat buktikan secara eksplisit) kepada melaksanakan program-program berskala besar seperti yang saya nyatakan pada bahasan tadi, maka anjuran kepada bergerak kerja adalah suatu kemestian yang tidak dapat dielakkan. Program yang direncanakan memerlukan kepada organisasi yang dibentuk sebagai pemudahcara dalam menjalankan program yang dianjurkan, setelah mendapat persetujuan keseluruhan ahli sem. Organisasi yang dibentuk tidak dapat tidak akan bertungkus lumus menjalankan segala proses birokrasi yang telah ditetapkan, sehinggakan, atas kelemahan pengurusan waktu yang tidak efisen sebahagian dalam kalangan mereka seringkali tidak dapat mengimbangkan antara waktu mencari modal hafalan, waktu mengulang hafalan yang lepas, dan juga waktu untuk bergerak kerja. Natijahnya, rata-rata mereka terpaksa mengulang ala kadar sahaja serta kurang berkualiti.

Yang menariknya, apabila banin dan banat mula bergerak kerja, seringkali isu ikhtilat mula dipolemikkan pada saban tahun. Saya melihat isu ikhtilat bukan satu perbahasan yang boleh dipandang enteng (walaupun saya dulu sering memandang enteng soal ini atas kekhilafan diri) oleh ahli iqrac dan wajar diselesaikan secara matang dan terarah. Saya berpandangan keberkatan darpada Allah ta’ala di dalam kita bergerak kerja akan hadir sekiranya proses mu’amalah yang benar dilaksanakan seperti yang digariskan di dalam Islam melalui wahyu dan juga hadis Nabi. Ya, tulisan ini bukan bertujuan membahaskan soal hukum dan kaedah ikhtilat secara panjang lebar kerana saya yakin, kalian lebih layak berbicara soal ini atau mungkin boleh merujuk kepada yang lebih berautoriti dalam hal ini. Tsiqoh!


IQRAC DAN FATRAH IMTIHAN

Maka tibalah fasal yang membicarakan soal imtihan dan kewajiban ahli iqrac berintima’ dengannya. Peperiksaan sekiranya dilihat dari sudut yang positif, ia dilaksakan bertujuan sebagai kayu ukur hafalan ahli iqrac pada waktu tersebut (walaupun saya kurang bersetuju sesuatu yang abstrak itu boleh diwakilkan melalui nombor),disamping menjadi pemangkin untuk mengulang dengan lebih tekun dan bersungguh-sungguh (sebab sewaktu disibukkan dengan program kita sedikit tidak bersungguh sungguh untuk mengulang-atas kelemahan diri sendiri juga). Semasa fatrah ini maka berbondong-bondonglah ahli iqrac akan memenuhi masjid yang ketika sebelumnya itu agak sepi dan sedikit hambar. Namun itu bukan suatu permasalahan yang saya kira besar (walaupun tuntutan hadir ke masjid itu besar sebenarnya), kerana tempat mengulang dan mencari modal itu sememangnya relatif berbeza antara satu inidividu dengan satu individu yang lain. Namun yang menjadi permasalahan dan suatu yang dikesali ialah apabila kita bersikap selektif dalam mengulang hafalan, dalam bahasa yang lebih mudah mengulang awal surah, awal maqra’ dan awal juz atas justifikasi masa yang suntuk dan sebagainya bagai ‘menghalalkan’ pendekatan ini. Hal ini adalah perkara yang amat merugikan dan saya bercakap atas kapasiti sebagai seorang lepasan persijilan(produk yang kurang menjadi jika dibandingkan dengan kenalan generasi awal), saya amat kesal dengan pendekatan yang kita ambil (ya, kita yang memilih jalan ini!). Namun apa yang lebih saya kesalkan, saya sendiri tidak mampu memikirkan satu solusi yang lebih baik dalam menjadikan kita seorang huffaz yang berkualiti sebagaimana “sabiqunal awwalun” terdahulu. Maka, adalah menjadi tanggungjawaab kalian untuk memikirkan soal ini dengan lebih serius sejajar dengan tuntutan hamalatul quran itu sendiri.


IQRAC DAN PERANANNYA KETIKA UMMAH MEMERLUKAN

Saya masih ingat, ketika idea symposium iqrac (alhamdulillah akhirnya berjaya dijalankan baru-baru ini) dibincangkan bersama abang hasnan daud di dalam talian whatsApp ketika itu, beliau ada mengkritik bahawa iqrac kala ini sudah hilang taringnya (walaupun taring itu sendiri perlu didefinisikan semula apa maknanya), saya menganggap itu sebagai suatu kritikan yang perlu mendapat perhatian semua ahli iqrac. Taring kita sudah tidak tajam sepertimana generasi terdahulu atau bagaimana? Iqrac sewajarnya memainkan peranan besar dalam memberikan komitmen terhadap agenda islah masharakat. Ketika masharakat semakin tenat dengan kekaburan terhadap apa Islam itu sendiri, kita masih lagi mampu berprogram sesama kita suka sana sini tanpa sekelumit rasa tanggungjawab untuk berbakti kepada Ummah (juga tidak dinafikan ada program kemasharakatan yang dianjurkan, tetapi masih kurang pada hemat saya). Nah satu soalan mudah dari saya, berapa ramai dikalangan kita yang pernah turun pada malam hari dan melihat sendiri bagaimana kota raya Kuala Lumpur itu bergerak? Berapa ramai dikalangan kita yang pernah berinteraksi dengan non-muslim untuk menyampaikan kebenaran Islam? Ini semua soalan yang sewajarnya menjadi wacana yang dimainkan (bukan sekadar berfalsampah dan melangit ketujuh kalian terbang!). Kita berdegar sana sini mahasiswa seharusnya melibatkan diri di dalam aktivisma dan sebagainya tetapi berapa ramai dalam kalangan kita yang benar-benar beraktivisma? Aktivisma atau kesukarelawanan ini sendiri adalah satu terma yang saya kurang gemar untuk gunakan kerana ia adalah momokkan kapitalis suapaya kita menyangka ia adalah suatu yang bersifat pilihan sedangkan tuntutan berbakti kepada masharakat adalah tanggungjawab dan kewajiban seorang Muslim itu sendiri dan pastinya bukannya satu pilihan.

Suka saya memetik mutiara nasihat Syeikh Abdullah Naseh ‘Alwan di dalam ucapannya ketika bersama pemuda (yang kemudian ucapnnya dibukukan di bawah tajuk; Peranan Pemuda Di Dalam Menyampaikan Risalah Islam terbitan Pustaka Salam, cetakan pertama tahun 1987), Beliau ada menyatakan tujuh aspek yang perlu disiapkan oleh pemuda dan pemudi Islam sebelum terjun ke dalam masharakat;
1.      Setiap pemuda mestilah mengetahui matlamat ianya diciptakan oleh Allah S.W.T.
2.      Para pemuda mestilah mempunyai gambaran dan maklumat tentang musuh-musuh yang setiap detik berusaha menghancurkan Islam.
3.      Para pemuda mestilah menaruh harapan untuk menempuh kemenangan di bidang da’wah, hindarkan diri dari perasaan pasif dan berputus asa.
4.      Para pemuda mestilah mengambil contoh teladan yang ditunjukkan oleh para sahabat sepertimana yang tercatat di dalam sejarah.
5.      Mereka harus yakin akan kelebihan para da’ie dan penda’wah.
6.      Pemuda hendaklah mengetahui teknik dakwah yang bijak supaya dapat memberikan kesan kepada orang lain.
7.      Para pemuda hendaklah mengetahui dengan yakin qada’ dan qadar Allah S.W.T itu hanyalah disisNya sahaja.
Semoga Allah menjadikan kita dalam kalangan mereka yang sentiasa bermanfaat untuk ummat dan punya jawapan di hadapan Tuhan di hari kelak nanti atas apa yang telah kita lakukan.IQRAC DAN MASA DEPANNYA

Iqrac, saya meyakini dengan keyakinan yang jitu punya masa depan yang cerah dan berpotensi untuk bergerak lebih jauh ke hadapan seiring dengan gerakan mahasiswa Islam yang lain. Projek pemerkasaan iqrac wajar disusun dan dirancang dari semasa ke semasa supaya ahli iqrac dapat dikembalikan fokusnya pada jalan yang benar dan matlamat yang betul. Saya kira premis ‘kebatilan yang tersusun mampu mengalahkan kebenaran yang tidak tersusun’ adalah merupakan ‘makanan’ bagi semua ahli iqrac baik berada dalam posisi gerakan Islam mana sekalipun. Agenda yang dirancang hendaklah bersikap komprehensif dan menyeluruh menyentuh pelbagai sudut dan bukannya sekadar satu jalur sahaja. Gerakkan wacana-wacana intelektual dengan lebih agresif, walaupun ada yang merasakan bahawa golongan intelektual sekadar memikir dan menyelesaikan masalah sedangkan dengan menjadi genius kita mampu menghalang masalah-masalah. Saya tidak fikir semua dikalangan kita berdiri di atas kapasiti genius sedangkan intelektual itu boleh diasah oleh sesiapa pun. Persis kata-kata Syed Hussien Alatas di dalam bukunya Intelektual Masyarakat Membangun; “Tugas kelompok intelektual adalah untuk berfikir,memeprtimbangkan masalah-masalah tertentu, dan cuba untuk sampai kepada penyelesaiannya”. Adalah sesuatu yang memalukan sekiranya kita hanya mampu menempekkan terma Intelektual itu sekadar di bahagian belakang jaket sahaja tanpa berusaha ke arah memenuhi tuntutan sebagai seorang Intelektual Muslim dalam menggunakan fakulti ‘aqalnya sebagai neraca dalam berfikir soal menyelesaikan masalah ummat.

Perjalanan iqrac adalah sebuah perjalanan yang masih panjang. Untuk menjamin kelangsungan gerakan iqrac ini dapat diteruskan sehingga generasi-generasi mendatang, wajah alumni juga saya kira memainkan peranan penting dalam hal ini. Alumni sewajarnya selalu mengambil cakna tentang adik-adik serta perkembangan mereka walapun sekadar secara berkala.. Sekiranya alumni mempunyai cadangan, idea penambahbaikan dan juga sekiranya punya kritikan yang membina segeralah berhubung dengan adik-adik. Manfaatnya sungguh besar sekiranya mobilisasi alumni dapat diatur dan digunakan sebaik mungkin. Adalah juga menjadi tanggungjwab adik-adik untuk selalu ‘keep in touch’ dengan kami kerana sedia dimaklumi cabaran berada di universiti seringkali menjadi asbab untuk kami ‘mengabaikan’ kalian. Mungkin juga kalau punya kesempatan, dengan izin Tuhan kita dapat memperkukuhkan lagi alumni iqrac pada masa akan datang. Allah SWT berfirman di dalam Al Quran“…Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, 
Allah sangat berat siksa-Nya.” (Al Maidah: 2)
KESIMPULAN

Sebagai mengakhiri penulisan saya yang ringkas pada kali ini, suka saya ingin mengingatkan kita semua tentang peranan kita yang sebenar sebagai seorang Muslim adalah bukan suatu yang boleh dipersiakan. Perlulah disedari bahawa kehidupan kita di sini adalah merupakan satu kehidupan yang benar-benar singkat dan pendek. Penuhi waktu yang tersedia ada ini (sebelum kiamat datang atau mati mencengkam) dengan perkara-perkara yang berfaedah (membaca buku, mengulang hafalan, berbakti kepada orang lain dan sebagainya), bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi manfaat kepada seluruh ummat masharakat secara kolektif. Islam sesuai dengan konotasinya sebagai agama rahmat sekalian alam bukanlah sebuah streotaip yang hanya diungkapkan di bibir-bibir kita saban masa, tetapi sesuatu yang perlu dibuktikan dengan amal dan tindakkan yang benar sebagaimana yang telah digariskan dalam Al-Quran yang sedang kita bawa, juga dalam Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. yang wajar diamalkan dalam kehidupan seharian. Saya tinggalakn kalian dengan sebaik-baik kalam untuk direnungi bersama;
“Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredhaan) dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya” – Al Ankabut ayat 69 –

Zayd Husman
Rabu, 22 Oktober 2014


*bekas marhaen iqrac dan penuntut di cfs iium

Bangkit...

Berwuduklah sebelum tidur,
cari tempat yang sunyi,
menghadap ke kiblat,
istighfar dan lupakan dunia buat seketika.

Dirikan solat sunat,
mudah,
Hanya 2 rakaat,
panjangkan sujudmu,
berceritalah pada Allah dalam sujudmu itu,
TUHAN pasti mendengar segala keluhanmu,
DIA maha mendengar lagi maha mengetahui.

Lantas bukalah Quran tafsirmu,
Teliti satu persatu pesanan dari ILAHI,
renungi setiap kalimah dengan mata hati,
Pasti kau akan terkesan,
PASTI.

Kekuatan rohani akan kau perolehi,
Syaratnya harus kau turuti,
kita manusia tidak selamanya kuat,
kadang lemah,
kadang tidak berdaya untuk bangkit kembali,
usah kalah dengan duniawi.

Siapalah kita untuk menolak takdir  ILAHI,
sama-sama membina kekuatan,
sama-sama bangkit dari ketersungkuran ,
bangkitlah wahai jundi,
membawa satu panji,
Islam agama dicintai.

Hidupmu untuk-Nya,
Maka hiduplah kerana-Nya.

- musafir akhirat - 

Tuesday, 21 October 2014

Aku, Simposium IQRaC dan Ustaz Hasrizal

Aku, Simposium IQRaC dan Ustaz Hasrizal

Aku dan Simposium IQRaC
Aku mendapat tawaran daripada Biro Tarbiah dan Kerohanian untuk menjadi pengarah program Busyra Lana yang bertemakan keimanan dan dakwah. Namun aku melihat dalam kalangan pelajar IQRaC sendiri masih lemah pembudayaan ilmunya. Tumpuan mereka terlalu diarahkan pada hafalan Al-Quran. Aku tidaklah bermaksud untuk mengatakan perkara ini ialah satu perkara salah, jangan salah faham. Cuma bagaimana kita mahu menjadi agen muslim kalau tak diisi ilmu di dada? Malah dalam IQRaC itu sendiri mengandungi kalimah “Intellectual” yang kita sedia maklum apa maksudnya. Tidak malukah kita menyandang gelaran intelektual ke sana ke mari namun hakikatnya diri kosong?

Seterusnya aku mendapati pada bulan Oktober (tarikh pelaksanaan Busyra Lana) ada 3 program besar (Busyra Lana, I’jazul Quran dan Bakti Bpart) yang bakal dilaksanakan pada setiap minggu dalam masa sebulan. Melihatkan pada faktor masih ramai ahli yang belum menghabiskan muqarrar dan pada bulan hadapannya adalah peperiksaan akhir semester, maka aku mencadangkan pada Majlis Tertinggi IQRaC untuk  menggabungkan Busyra Lana dan I’jazul Quran di bawah satu program untuk menjimatkan masa sekaligus menjimatkan kos. Langkah ini dirasakan mampu sekurang-kurangnya memberi peluang kepada ahli untuk menghabiskan muqarrar dan iadah sebagai persediaan untuk peperiksaan.

Namun masalahnya pada waktu itu, aku sudah ada rangka kasar bagaimana mahu menggabungkan kedua program ini, sayangnya aku tiada guideline untuk bagaimana mahu memastikan penggabungan ini berjaya. Di saat aku masih pening memikirkan cara tersebut, seorang sahabat yang aku agak rapat, Mun’im  (Timb Pengerusi IQRaC) memberitahu bahawa  ada 1 kertas kerja program berkenaan sebuah simposium yang tak terlaksanakan sejak berzaman. Aku tertarik dengan maklumat tersebut dan mula berusaha untuk menacari kertas kerja tersebut. Dan dipendekkan cerita atas bantuan daripada beberapa senior, akhirnya kertas kerja tersebut berjaya berada di tangan. Satu gagasan yang sangat baik daripada saudara Hasnan Daud, diploma 11/13 syukbah muamalat. Ada dinyatakan sekali dalam kertas tersebut bahawa cadangan ini sudah dibawa ke pihak pimpinan Perkemat

Dan untuk menceritakan bagaimana Simposium IQRaC tersebut dikembangkan daripada sebuah idea kepada realiti tak perlulah diceritakan. Daripada peringkat mesyuarat antara ajk simposium sehinggalah kepada pelaksanannya, the rest is history.

Aku cuma menyahut cabaran daripada saudara Hasnan Daud dan mengendalikan program ini atas keinginan aku sendiri, kerana sayangnya aku pada IQRaC. Kerana gelaran “Intellectual yang kita sandang ke sana ke mari bukannya kosong dan percuma.

Aku dan Ustaz Hasrizal
Saat pertama aku mula mengenali figura ini pada sekitar 4-5 tahun yang lepas. Sewaktu aku dihadiahkan buku Rindu Bau Pohon Tin oleh pihak sekolah kerana memenangi satu pertandingan anjuran persatuan. Dan seingat aku, detik-detik ini yang mula membibitkan rasa kagum aku pada seorang insan yang bernama Hasrizal Abdul Jamil. Seterusnya, aku mula mengikuti tulisan dan pandangan daripada beliau melalui buku-buku dan laman web saifulislam.com. Sepanjang pemerhatian, aku mendapati Ustaz Hasrizal adalah seorang yang sangat kritis pemikirannya, seorang yang optimis dan mempunyai cara berfikir yang luar biasa. Tiada satu pun daripada penulisan beliau yang tidak membuatkan aku terasa seperti,

“Ish, sedap gila baca tulisan ustaz. Aku dapat ilmu baru hari ini.”

Dan seperti yang kita tahu, Ustaz Hasrizal adalah seorang ulat buku. Beliau juga seorang pengembara. Aku yakin melalui pembacaan dan pengalaman beliau inilah yang membentuk siapa Ustaz Hasrizal yang kita kenal sekarang. Antara artikel yang aku sarankan untuk dibaca sekaligus membuktikan pujian aku terhadap beliau, cuba baca artikel Adam-Adam sebelum Adam dan Membaca Lillahi Taala.

Dan aku hanya terus mengagumi beliau dari jauh. Untuk bertemu muka secara  memang jauh sekali.
5 tahun berlalu, dan aku membesar dan membina kematangan berfikir melalui karya-karya beliau seperti Rindu Bau Pohon Tin, Secangkir Teh Pengubat Letih, Transformasi Ramadhan, Aku Terima Nikahnya (tidaklah bermaksud gatal mahu berumah tangga) dan yang terbaru, Menalar Makna Diri. Kalau kita lihat, karya-karya beliau lebih kepada bentuk travelog. Penceritaan dan pengkisahan pengalaman sendiri. Sebab itu aku katakan Ustaz Hasrizal adalah seorang pengembara, beliau mengembara ke Jordan, Turki, Ireland dan beliau juga mengembara menjelajahi plot kehidupan yang sudah direncanakan olehNya.

Alhamdulillah, selepas SPM aku mendapat panggilan telefon bahawa aku diterima masuk ke Darul Quran JAKIM. Dani di sini aku belajar banyak perkara. Pertemuan dengan para senior yang rencam dan hebat berjaya mengubah horizon pemikiran aku. Kaca mata perspektif aku terhadap dunia semakin matang. Aku dapat rasakan perbezaan yang sangat ketara antara Iman Danial Hakim sewaktu di SMKA Maahad Hamidiah dulu dengan di Darul Quran. Namun, bukan itu fokus aku menulis tulisan ini.

Aku dan Simposium IQraC: Kisah 2
Masa sudah semakin suntuk, tarikh sudah semakin dekat dan bilangan peserta luar sudah semakin bertambah. Masalahnya, kelulusan kertas kerja dasar masih belum diperoleh daripada HEP walaupun sudah 2 minggu lebih aku naik turun ke HEP dengan jawapan yang sama. Kewangan untuk menjayakan Simposium IQRaC yang diharapkan masih belum mencapai target. Kertas kerja daripada para penceramah untuk dicetak dan diedarkan kepada peserta masih belum diterima. Malah masih ada beberapa penceramah yang masih belum respon dengan jemputan kami. Resah. Celaru. Aku memang betul-betul risau.

Dan inilah yang dipanggil ujian Allah, pada saat genting itu, telefon aku mula meragam. Dan akhirnya kembali ke rahmatullah. Telefon yang banyak maklumat penting di dalamnya, hasil gerak kerja aku untuk program-program dan sebagainya. Aku sudah mati akal. Aku memang betul-betul buntu dan celaru. Hingga ke satu tahap aku menyatakan kerisauan kepada MT IQRaC kemungkinan Simposium ini terpaksa ditangguhkan atau lebih teruk dibatalkan. Keserabutan ini menyebabkan aku rasa hanya nak tidur, nak melepaskan diri dari kekejaman dunia. Dan aku sangat minta maaf kerana kebetulan waktu serabut itu aku sebenarnya ada mesyuarat Bakti Bpart. Dan aku tak datang. Dengan sengaja. Khairul Imran (Exco Bpart) sudah mengajak aku hadir ke mesyuarat, malah Syahir Hakimi (Ex Officio Bpart) sudah melihat keserabutan aku pada hari tersebut. Dan aku mengharapkan yang mereka akan memahami masalah yang besar yang sedang aku hadapi. Dan untuk itu aku mengambil kesempatan untuk memohon maaf kepada timbalan untuk Bakti Bpart kerana tidak membalas mesej gerak kerja daripada dia. Kerana aku betul-betul berada dalam situasi ibarat telur di hujung tanduk untuk simposium ini.

Alhamdulillah, di saat-saat akhir, segala masalah yang melanda diri aku mula terlerai satu persatu. Bermula daripada kelulusan HEP sehinggalah kepada masalah telefon. Dan yang tinggal hanya peringkat pelaksanaan program pada esok harinya (ya, masalah-masalah ini berjaya diselesaikan pada hari Khamis, sehari sebelum program). Maka, seperti di atas juga. Kisah berkenaan hari simposium tersebut tak perlu aku ceritakan. Cuma di sini mewakili semua ajk simposium aku memohon kemaafan daripada semua atas semua kelemahan dan kepincangan sepanjang simposium yang akhirnya menyebabkan kita semua di sintam (sindir hentam) oleh Lim Jooi Soon pada pagi Ahad.

Aku dan Ustaz Hasrizal: Kisah 2
Bersempena dengan simposium, aku berhasrat untuk menjemput ustaz sebagai salah seorang penceramah. Kebetulan aku rapat dengan admin Jejak Tarbiah (yang akhirnya menawarkan beberapa tempat percuma kepada pelajar IQRaC ke Wacana Menalar Makna Diri, UKM), maka aku meminta bantuan beliau untuk membantu aku menghubungi Ustaz Hasrizal. Pada awalnya, admin kelihatan keberatan untuk memberikan emel kerana beliau tahu ustaz sekarang sedang sibuk dengan pelbagai jemputan ceramah dan sedang bertungkus lumus meyiapkan tesis Master beliau. Kakak (admin page Jejak Tarbiah ialah seorang kakak, ya seorang kakak) tersebut risau jikalau kami akan berakhir dengan kekecewaan kerana ustaz akan menolak jemputan atas dasar kesibukan.
Tetapi, aku tetap nekad dengan usaha aku dan mengatakan bahawa usaha mesti dilakukan terlebih dahulu sebelum mengalah, dan akhirnya selepas pujukan demi pujukan, emel Ustaz Hasrizal sampai ke tangan.

Dan cerita berkenaan berapa lamanya ustaz mengambil masa untuk membalas emel jemputan hanya ajk simposium yag tahu. Rasa kaget dan risau yang dinyatakan pada awal tadi akhirnya betul-betul berlaku. Sedangkan kami sudah menyebarkan poster tentatif program, dan aku yakin ramai peserta luar mendaftar kerana Ustaz Hasrizal.

Malah sewaktu Wacana Menalar Makna Diri yang bertempat di UKM, aku sempat meminta bantuan daripada beberapa sahabat untuk menanyakan terus secara peribadi pada ustaz berkenaan jemputan ke Simposium IQRaC (tak dapat hadir ke wacana kerana ada kerja lain). Dan menurut mereka, ustaz menjawab dengan positif akan menjawab emel jemputan tersebut.. Berita ini melegakan aku buat seketika.

Tetapi, beberapa hari sudah berlalu dan emel balasan daripada ustaz masih belum diterima. Aku sudah berpesan kepada sahabat lain bahawa kemungkinan besar sesi ustaz terpaksa ditukar. Jangan terlalu meletak harapan yang tinggi. Nanti kecewa kerana tak kesampaian.

Sewaktu aku dilanda keserabutan yang teramat dan memutuskan untuk menukarkan slot ustaz dengan penceramah lain, tiba-tiba terkeluar notifikasi di skrin telefon bimbit, ada emel baru masuk. Dan entah kenapa, aku dapat merasakan yang emel ini ialah emel daripada Ustaz Hasrizal. Dan ternyata betul! Ini ialah emel daripada Ustaz Hasrizal!

Dalam emel ustaz ada menyatakan kemaafan yang teramat kerana tak mampu untuk membalas emel dengan kadar yang segera. Dan antara isi kandungan emel tersebut ustaz telah menyatakan sebab dan faktor yang menyebabkan beliau sibuk sejak akhir-akhir ini. Aku tak kisah, malah jika ustaz tak menyertakan sekali permohonan maaf sekalipun aku tak kisah. Jawapan emel ustaz menyatakan kesudian untuk menerima jemputan kami itu pun sudah sangat memadai. Kami sedia maklum dengan kesibukan ustaz kerana tugasan untuk keluarga dan ummah. Dan untuk memudahkan lagi komunikasi antara kami, ustaz turut meninggalkan nombor telefonnya. Ustaz meminta agar sebarang komunikasi antara kami berdua selepas ini sekadar menggunakan medium whatsapp untuk lebih mudah. Menurut admin Jejak Tarbiah, untuk mendapatkan emel Ustaz Hasrizal itu sendiri sudah susah, ini bukan sekadar emel malah nombor telefon pun aku berjaya dapatkan. Rezeki Allah.

Aku menyangkakan Ustaz Hasrizal ialah seorang yang agak tegas, tidak mudah dibawa bergurau kerana kita boleh lihat sendiri bagaimana sifat seseorang melalui penulisannya. Akan tetapi, sepanjang aku berkomunikasi dengan ustaz melalui whatsapp ternyata ustaz rupa-rupanya adalah seorang yang kelakar dan pandai bergurau. Dan yang lebih menghairankan apabila ustaz seolah-olah terlebih mesra dengan aku yang boleh dianggap “stranger” baginya. Perkara ini sangat menghairankan aku dan aku bernekad untuk menanyakan soalan ini pada ustaz nanti.

Dan sampailah akhirnya ke slot Ustaz Hasrizal pada pagi Sabtu itu, aku pergi menjemput ustaz seterusnya mengiringi ustaz ke Dewan Auditorium dari tempat meletak kereta. Aku cuba untuk beramah mesra dengan ustaz dengan bertanyakan khabar dan berborak kecil. Adat Melayu. Kita kan sudah dididik untuk beradab dengan terus mengamalkan nilai kesopanan sebagai seorang Melayu.

Slot ceramah ustaz adalah yang antara yang terbaik sepanjang Simposium IQRaC (selain Forum Gerakan Mahasiswa) bagi aku. Aku sangat puas dengan ilmu dan gaya penyampaian ustaz. Lebih-lebih lagi apabila tajuk yang dibawa oleh ustaz ialah berkenaan sejarah, subjek kegemaran aku sedari sekolah rendah lagi (Kajian Tempatan pada waktu itu). Sangat banyak perkara baru yang aku belajar sepanjang sesi ceramah ustaz. Dan antara perkara yang membuatkan aku kagum pada ustaz ialah apabila beliau mampu untuk menyampaikan ilmu sejarah kepada umum yang disinonimkan sebagai bosan dan mengantukkan. Secara peribadi aku melihat ramai daripada kalangan peserta yang tidak terlelap malah seronok mengikuti ceramah ustaz. Aku yang kebetulan duduk di sebelah abang Amru Khalid (mantan bendahari IQRaC 12/13) kami tak menang tangan menulis isi dan poin penting daripada ustaz. Sejujurnya, aku merasakan tiada satu pun bait kata yang terkeluar daripada bibir ustaz yang tidak aku akui sebagai ilmu. Inilah dia hikmah orang yang berilmu. Sepanjang sesi ceramah bersama ustaz sempat aku selingkan beberapa perbincangan kecil bersama abang Amru untuk memantapkan lagi kefahaman.

Atas autoriti sebagai pengarah program, aku menemani ustaz untuk menjamu selera di bilik bersebelahan dengan Dewan Auditorium. Sangat rugi kalau tak dimanfaatkan peluang ini kerana peluang untuk bertemu dengan ustaz sendiri sangatlah payah. Dan kebiasaannya “sesi selepas sesi” adalah lebih menyeronokkan kerana pada waktu ini perbualan dan perbincangan ilmu itu akan menjadi lebih formal dan santai. Dan segala persoalan aku kenapa ustaz terlebih mesra dan boleh bergurau dengan aku selama ini terjawab semasa sesi jamuan selepas ceramah. Aku menyatakan pada ustaz bahawa ini ialah kali kedua aku bertemu dengan ustaz secara “live”. Kali pertama sewaktu Wacana Jejak Tarbiah HAMKA di Universiti Malaya. Pada waktu itu hadir atas kapasiti sebagai peserta, kini aku bertemu dengan ustaz atas kapasiti sebagai pengarah program.

Rupa-rupanya ustaz mengenali aku sejak dari wacana di Universiti Malaya lagi. Ini ialah sesuatu yang sangat mengharukan. Seingat aku, kami hanya bersua muka dan sempat berborak kecil sewaktu wacana itu ialah pada waktu selepas solat dan pada penghujung wacana. Mana mungkin dengan perbualan yang sangat ringkas malah wacana yang sudah beberapa bulan berlalu, ustaz masih ingat muka-muka yang pernah ditemuinya. Ini sangat mengharukan pada masa yang sama mengujakan! Aku masih tak mampu melupakan perasaan terharu dan keterujaan itu sehinggalah ke saat makalah ini ditulis. Senyum yang tak mampu dihilangkan dari bibir.

Aku berborak lagi dengan menyatakan bahawa aku berasal dari Bangi dan ibuku merupakan pensyarah di UKM (Permata Pintar lebih tepat), tempat ustaz menyiapkan tesis Masternya. Dan aku perasaan ada riak kegembiraan yang terpancar di wajah ustaz. Iyalah, dapat jumpa orang sekampung kan (walaupun Bangi sebenanya dah boleh dianggap sebagai bandar), faktor-faktor ini mungkin mencambahkankan lagi kemesraan kami di sepanjang perbualan di dalam bilik kecil tersebut.

Dan aku tidak mahu melepaskan peluang untuk meluahkan apa yang terkandung dalam hati aku selama ini. Aku memberitahu ustaz bahawa betapa dalamnya minat aku terhadap sejarah sehingga boleh ditakrifkan sebagai obses, di saat majoriti orang tak sukakan sejarah kerana membosankan, aku ialah orang yang melawan arus dengan mengatakan bahawa “Sejarah ialah satu perkara yang membahagiakan!”. Aku membeitahu ustaz bahawa aku mahu beliau menjadi mentor ku dalam pembelajar sejarah, dan jawapan ustaz positif! Ustaz sehinggakan menjemput aku ke rumahnya dan mengatakan bahawa dia sangat gembira bertemu dengan anak muda sepeti aku. Aku terharu untuk kali keduanya. Sungguh Ustaz Hasrizal yang aku kenali sangat hebat orangnya. Aku nekad bahawa satu hari nanti aku akan menjadi sejarawan yang hebat sepertinya malah lebih hebat lagi. Itu janji aku.

Jadi, inilah dia. Cerita Aku, Simposium IQRaC dan Ustaz Hasrizal. Sebenarnya ada lebih banyak lagi masalah dan peristiwa untuk diceritakan sepanjang kea rah pelaksanaan Simposium IQRaC. Cuma aku telah memadam beberapa daripadanya supaya cukuplah kenangan ini hanya aku dan Allah yang mengetahuinya. Mungkin kerana itu cerita ini lebih banyak tertumpu kepada kisah di antara aku dengan Ustaz Hasrizal sendiri.

Aku sebenarnya mahu mengulas berkenaan tajuk Sejarah: Antara Peranan dan Cabaran yang ustaz bentangkan di Simposium IQRaC tempoh hari. Mungkin boleh disambung dalam sesi tulisan yang lain pula.

Dan atas kesempatan ini, sebagai mantan Pengarah Program Simposium IQRaC, ana (mod bahasa sopan kerana mesej ditujukan pada banat sekali) mahu menyatakan betapa bangganya pada Brother dan SisterBear sekalian kerana kita sudah menempa nama dalam sejarah sepanjang penubuhan IQRaC. Kita ialah generasi pertama yang berjaya melaksanakan program ilmiah bertaraf mega sebegini. Ramai daripada senior kita terdahulu mengagumi kemampuan kita menjayakan simposium ini. Tahniah untuk semua!

Terima kasih kepada semua, daripada ajk simposium sehinggalah kepada para peserta, tak juga dilupakan pada mereka yang mendoakan daripada jauh. Terima kasih sekali lagi.
Semoga gelaran “intellectual” yang kita sandang ini mampu kita galas dengan penuh perasaan bertanggungjawab. Mari bersedia untuk peperiksaan. Road to Masyi Mumtaz!

-Iman Danial Hakim-
Hamba Allah yang biasa-biasa jeLinkie ♥

Popular Posts