Top Slider

Top Slider

IQRAC - Membentuk Generasi Profesional Mutadayyin.
Intellectual Quranic Generation Club ( I.Q.RaC ) merupakan sebuah badan bernaung di bawah Persatuan Kebajikan Pelajar Maahad Tahfiz Darul Quran ( PERKEMAT DQ ) bagi menjalankan amal Islami dan menjaga kebajikan pelajar Program Pensijilan Tahfiz DQ-UIAM. Sehingga kini sebanyak 16 generasi telah berlalu bermula dari tahun 2000 sehingga 2015. Cetusan idea bagi program ini adalah daripada Profesor Sidek Baba yang merupakan salah seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ( UIAM ) bagi merealisasikan harapan negara untuk melahirkan golongan Huffaz Profesional.
#Ihfazhillah Yahfazhka.

portfolio

#BalingBelakang

Portfolio

PENSIJILAN TAHFIZ DQ-UIAM - Cadangan untuk mewujudkan program ini lahir di dalam Muzakarah Masa Depan Darul Quran yang dianjurkan oleh JAKIM di Awana Golf & Country Resort, Genting Highlands, Pahang Darul Makmur pada 21-22 Februari 2000. Y. Bhg. Prof Madya Dr. Sidek Baba selaku Ahli Lembaga Pengarah Darul Quran dan Timbalan Rektor ( Hal Ehwal Pelajar dan Disiplin) telah membentang satu kertas kerja bertajuk “ Perancangan Masa Depan Program Akademik Darul Quran”. Beliau mencadangkan supaya Darul Quran bukan sahaja memainkan peranan untuk melahirkan hafiz dan hafizah yang layak untuk menjadi imam, guru-guru agama malah layak menjadi ahli sains dan ahli profesional yang lain. Inilah sebenarnya yang telah berjaya dilahirkan semasa era kegemilangan Tamadun Islam seperti Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Ibn Khaldun, Ibn Rushd dan ramai lagi.

Oleh itu pada 19 Jun 2000 seramai 7 orang pelajar lepasan Matrikulasi UIAM iaitu 2 lelaki dan 5 perempuan telah ditawarkan untuk mengikuti pengajian di dalam Program Pensijilan Tahfiz Al-Quran DQ-UIAM di Darul Quran Kuala Kubu Bharu. Selepas tamat pengajian di Darul Quran mereka akan mengikuti pengajian di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Falsafah
Ilmu pengetahuan disebarkan dalam semangat tauhid kearah membentuk generasi Al-Quran yang bertaqwa menjurus kepada pengakuan bahawa Allah itu Esa, Pencipta dan Tuhan bagi sekalian alam.

Objektif
1) Mensepadukan ilmu (duniawi dan ukhrawi) untuk melahirkan golongan profesional yang hafiz, mahir lagi berketerampilan selaras dengan keperluan ummah dan Negara.
2) Menyediakan asas penjanaan ke arah melahirkan cendekiawan yang berkemampuan mengembalikan tradisi zaman kegemilangan keilmuan Islam.

Pemilihan Pelajar
Penumpuan adalah kepada pelajar aliran sains institusi / Sekolah Menengah Agama yang mempunyai pencapaian cemerlang berdasarkan keputusan peperiksaan percubaan SPM. Pemilihan pelajar untuk mengikuti program ini dilakukan oleh satu jawatankuasa yang terdiri daripada Darul Quran dan UIAM melalui proses temuduga berdasarkan wajaran seperti berikut :
1) Cemerlang dalam peperiksaan percubaan SPM tahun berkenaan
2) Berkemampuan tinggi untuk menghafaz Al-Quran
3) Personaliti yang tinggi
4) Aktif dalam kegiatan ko-kurikulum ; dan
5) Lain-lain perkara yang berkaitan
Pelajar yang benar-benar berminat, dan berjaya dalam temuduga sahaja akan ditawarkan tempat bagi mengikuti program ini.

Tempoh Pengajian
Tempoh pengajian program ini ialah selama 18 bulan. Pelajar-pelajar akan didedahkan dengan pembelajaran tahfiz dan lain-lain matapelajaran yang berkaitan.

Jangka Masa Pengajian
Pengajian akan bermula pada bulan Januari (selepas tamat peperiksaan SPM) sehingga Jun tahun berikutnya.

Pensijilan Tahfiz Al-Quran (1 tahun 6 bulan) di Darul Quran, Kuala Kubu Bharu
Program Matrikulasi UIAM (1 hingga 2 tahun) di Pusat Asasi UIAM
Program Ijazah (3 tahun setengah hingga 5 tahun) di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

IQRAC Team

Developing The Proffessional Huffaz

By: IQRaC Club
Bismillah. Pernah tak kita fikir, apa yang akan berlaku jika di dunia ini, hanya ada kita...

By: IQRaC Club
Al-Quran berwarna pelangi itu diambilnya. Dibuka dan dibelek-beleknya , mencari muka surat yang ter...

By: IQRaC Club
Bismillahirrahmanirrahim. “IQRAC ni banyak buat program, tapi kurang kepada pembinaan diri ah...

By: IQRaC Club
Dunia ibarat dia yang punya Terperosok bawah tapak kakinya Bila berbicara dia juara...

Contact

Name

Email *

Message *